ขอต้อนรับสุภาพชน ที่มีจิตปกติ ... ถ้าจะอ่านแล้วคิดชั่ว พูดชั่ว ขอให้รีบไปพบจิตแพทย์ด่วนค่ะ!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 - 650 - Trip ปิดเทอมใหญ่ (กล้องเป้) 

 650 Trip ปิดเทอมใหญ่ กล้องเป้

 650 Trip ปิดเทอมใหญ่ กล้องเป้

 650 Trip ปิดเทอมใหญ่ กล้องเป้

 650 Trip ปิดเทอมใหญ่ กล้องเป้

 650 Trip ปิดเทอมใหญ่ กล้องเป้

 650 Trip ปิดเทอมใหญ่ กล้องเป้

 650 Trip ปิดเทอมใหญ่ กล้องเป้

 650 Trip ปิดเทอมใหญ่ กล้องเป้

 650 Trip ปิดเทอมใหญ่ กล้องเป้

 650 Trip ปิดเทอมใหญ่ กล้องเป้

 650 Trip ปิดเทอมใหญ่ กล้องเป้

 650 Trip ปิดเทอมใหญ่ กล้องเป้

 650 Trip ปิดเทอมใหญ่ กล้องเป้

 650 Trip ปิดเทอมใหญ่ กล้องเป้

 650 Trip ปิดเทอมใหญ่ กล้องเป้

 650 Trip ปิดเทอมใหญ่ กล้องเป้

 650 Trip ปิดเทอมใหญ่ กล้องเป้

     Share

<< - 649 - Trip ปิดเทอมใหญ่- 651 - Getting Closer >>


 

Posted on Fri 4 May 2012 18:01

 
- 655 - ทริปตะลุยโคลน (กล้องเป้)
- 654 - ทริปตะลุยโคลน
- 653 - ID Card
- 652 - A house is made of brick and stone. But a home is made of love alone
- 651 - Getting Closer
- 650 - Trip ปิดเทอมใหญ่ (กล้องเป้)
- 649 - Trip ปิดเทอมใหญ่
- 648 - สาด
- 647 - เปิดถุง IKEA
- 646 - ไปรับพี่นู๋ปาล์ม
- 645 - ไปเที่ยว(หน้า) Siam Ocean World